Izba Notarialna w Rzeszowie

Izba Notarialna w Rzeszowie powstała w 1992 roku i zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie skupia wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie notarialne w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Organami Izby są:

Walne Zgromadzenie Notariuszy, oraz
Rada Izby Notarialnej.

Na terenie Polski istnieje obecnie 11 izb notarialnych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Izba Notarialna w Rzeszowie wraz z pozostałymi izbami oraz Krajową Radą Notarialną tworzą samorząd notarialny. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, natomiast na obszarze właściwości izby notarialnej nadzór nad notariuszami wykonuje również rada izby.