Sąd dyscyplinarny

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy z rozdz. 6 Prawa o notariacie oraz pomocniczo przepisy postępowania karnego.

Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny wybierani są przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny stanowi drugą instancję odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych.

 

 

 

Skład Sądu Dyscyplinarnego Rady Izby Notarialnej

w Rzeszowie X kadencji (2018 – 2021)

 Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego  Not. Sławomir Posłuszny
 Zastępca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego  Not. Marta Kruczyńska- Cach

 Członkowie Sądu Dyscyplinarnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Not. Bożena Bender

Not. Aleksandra Jurczak

Not. Beata Łukasik

Not. Iwona Magryś- Dziewic

Not. Dorota Majka

Not. Marta Matuła-Usyk

Not. Artur Mielniczek

Not. Krzysztof Siuta

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby

Not. Paweł Kalita

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Not. Paweł Białachowski