Sąd dyscyplinarny

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Rzeszowie XI kadencji (2021 – 2024):   

Notariusz Bożena Bender (Przeworsk)

Notariusz Aleksandra Jurczak (Rzeszów)

Notariusz Marta Kruczyńska-Cach (Rzeszów)

Notariusz Beata Łukasik (Lesko)

Notariusz Iwona Magryś-Dziewic (Kolbuszowa)

Notariusz Dorota Majka (Dębica)

Notariusz Marta Matuła-Usyk (Lesko)

Notariusz Artur Mielniczek (Jarosław)

Notariusz Sławomir Posłuszny (Tarnobrzeg)

Notariusz Krzysztof Siuta (Rzeszów)

Rzecznik Dyscyplinarny:    

Notariusz Paweł Kalita (Przemyśl)

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

Notariusz Paweł Białachowski (Przemyśl)