Status prawny

Dnia 14 lutego 1991 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił zupełnie nowe Prawo o notariacie, które weszło w życie z dniem 22 kwietnia 1992 r. Ustawa ta diametralnie zmieniła ustrój polskiego notariatu, przywracając pozycję notariuszowi, jako osobie zaufania publicznego wykonującej wolny zawód prawniczy. Prowadzenie ksiąg wieczystych zostało przywrócone sądom, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem instytucji biur notarialnych.

Samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną, tworzą wszyscy notariusze w Polsce. Ogólną podstawę do istnienia samorządu zawodowego notariuszy stanowi przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej powołujący instytucję prawną samorządu zawodowego.

Organy samorządu zawodowego notariuszy posiadają na gruncie konstytucji ogólne upoważnienie do stanowienia aktów normatywnych. Samorząd zawodowy może określać prawa i obowiązki swoich członków.