Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Rzeszowie

Skład Sądu Dyscyplinarnego Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Przewodniczący Not. Sławomir Posłuszny
Zastępca Przewodniczącej Not. Marta Kruczyńska-Cach
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego

Not. Bożena Bender

Not. Aleksandra Jurczak

Not. Beata Łukasik

Not. Iwona Magryś-Dziewic

Not. Dorota Majka

Not. Marta Matuła-Usyk

Not. Artur Mielniczek

Not. Krzysztof Siuta

 
 
 
 
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Not. Paweł Kalita
Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Not. Paweł Białachowski