Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Rzeszowie

Skład Sądu Dyscyplinarnego Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Przewodnicząca Not. Anna Heleniak
Zastępca Przewodniczącej Not. Lilianna Roman
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Not. Krystyna Kostka
Not. Marta Kruczyńska-Cach
Not. Alicja Mąkosz
Not. Artur Mielniczek
Not. Sławomir Posłuszny
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Not. Henryk Gawłowski
Członek Wyższego Sądu Dyscypinarnego Not. Paweł Białachowski