AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na Dzień Otwarty Notariatu

Informacje w sprawie wpisu w roku 2020 na listę aplikantów notarialnych

Osoby, które są zainteresowane wpisem na listę aplikantów notarialnych i rozpoczęciem odbywania przy Izbie Notarialnej w Rzeszowie aplikacji notarialnej od 1 stycznia 2021 roku, proszone są o składanie wniosków o wpis w terminie do 13 listopada 2020 roku na adres Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • uchwała Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • dyplom (lub odpis) ukończenia studiów,
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 11 pkt 1 – 3 ustawy Prawo o notariacie,
  • 1 zdjęcie (jak do dowodu).