Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz z art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego obywatelom oraz organizacjom społecznym służy prawo składania petycji, skarg i wniosków do instytucji publicznych.

Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie pocztą zwykłą lub drogą elektroniczną, dotyczące Izby lub notariuszy będących członkami korporacji, przyjmowane są przez pracowników sekretariatu Rady i przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.