Informacje o dyżurach

Dyżury Prezesa i Wiceprezesa Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie w sprawie przyjmowania skarg i wniosków obywateli odbywają się w …………………………. w siedzibie biura Rady w Rynek 18 w Rzeszowie.

Spotkania z Prezesem lub Wiceprezesem Rady umawiane są telefonicznie pod nr (0-17) 852 03 16.