Aplikacja notarialna

Wykaz wyznaczonych aplikantom notariuszy patronów

Harmonogram praktyk sądowych

na rok szkoleniowy 2021

Harmonogramy zajęć

seminaryjnych na rok

szkoleniowy 2021

Aktualizacja harmonogramu praktyk sądowych dla aplikantów z naboru w 2018 roku

Aktualizacja harmonogramów praktyk sądowych

Informacje w sprawie wpisu w roku 2020 na listę aplikantów notarialnych

 

Osoby, które są zainteresowane wpisem na listę aplikantów notarialnych i rozpoczęciem od 1 stycznia 2021 roku odbywania aplikacji notarialnej przy Izbie Notarialnej w Rzeszowie, proszone są o składanie wniosków o wpis w terminie do 13 listopada 2020 roku na adres Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • uchwała Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys,

 • dyplom (lub odpis) ukończenia studiów,

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 11 pkt 1 – 3 ustawy Prawo o notariacie,

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu).

 

 

 

Wykaz patronów_2020

(1) Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2020 r. dla naboru z 2019 r.

(2)Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2020 r. dla naboru z 2018 r.

(3) Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2020 r. dla naboru z 2017 r.

(4) Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2020 r. dla naboru z 2016 r.

HARMONOGRAM PRAKTYK SĄDOWYCH

W ROKU SZKOLENIOWYM 2020

Harmonogram praktyk sądowych

Informacje w sprawie wpisu na listę aplikantów notarialnych

Osoby, które są zainteresowane wpisem na listę aplikantów notarialnych i rozpoczęciem odbywania przy Izbie Notarialnej w Rzeszowie aplikacji notarialnej od 1 stycznia 2020 roku, proszone są o składanie wniosków o wpis w terminie do 15 listopada 2019 roku na adres Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • uchwała Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • dyplom lub odpis ukończenia studiów,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 11 pkt 1 – 3 ustawy Prawo o notariacie,
 • 1 zdjęcie (jak do dowodu).

Wykaz patronów_2019

 

Harmonogram praktyk sądowych w roku szkoleniowym 2019

HARMONOGRAM PRAKTYK SĄDOWYCH W 2019 R._II ROK

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH  w roku szkoleniowym 2019

IV r. n. 2015 KRN

III r. n. 2016 KRN

II r. n. 2017 KRN

I r. n. 2018 KRN

 

 

 

Wykaz patronów_2018

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH W ROKU SZKOLENIOWYM 2018

I r. n. 2017 KRN U_2017

II r. n. 2016 KRN U_2014

III r. na 2015 KRN_2014

IV r. n. 2014 KRN U_2014

 

 HARMONOGRAM PRAKTYK SĄDOWYCH W 2018 R._II ROK

 

Wykaz patronów_2017

Wykaz patronów_2016

 

Uchwała_KOLOKWIUM

REGULAMIN KOLOKWIUM

 

HARMONOGRAM PRAKTYK SĄDOWYCH W 2016 R._II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA 2016_I ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA 2016_II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA 2016_III ROK

Wykaz notariuszy-patronów

Sprawy dotyczące naboru, organizacji i prowadzenia aplikacji notarialnej określone zostały w Rozdziale 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2127).