Krajowa Rada Notarialna

Skład Krajowej Rady Notarialnej X kadencja (2018-2021)

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Mariusz Białecki (Warszawa)
Wiceprezes KRN Notariusz Krzysztof Czaplicki (Białystok)
Wiceprezes KRN Notariusz Tomasz Kot (Kraków)
Skarbnik Notariusz Zbigniew Popłonkowski (Łódź)
Rzecznik Dyscyplinarny Notariusz Roman Czernikiewicz (Szczecin)
Sekretarz Notariusz Anna Kelpin (Gdańsk)
Członek KRN Notariusz Lech Borzemski (Wrocław)
Członek KRN Notariusz Maciej Chojnacki (Poznań)
Członek KRN Notariusz Szymon Kołodziej  (Katowice)
Członek KRN Notariusz Krzysztof Kopeć (Rzeszów)
Członek KRN Notariusz Iwona Wach (Lublin)