Rada Izby Notarialnej

Walne Zgromadzenie Notariuszy powołuje na trzyletnią kadencję Radę Izby Notarialnej oraz wchodzących w jej skład Prezesa i Wiceprezesa. Walne Zgromadzenie Notariuszy dokonuje także wyboru członka Krajowej Rady Notarialnej, notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes.

Strukturę organizacyjną samorządu notarialnego oraz zadania notariatu reguluje Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, z późniejszymi zmianami.

Skład Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie X kadencji (2018 – 2021)

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie  Not. Ryszard Szewczyk
Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie  Not. Małgorzata Szara
  Skarbnik Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Sekretarz Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

 

 

Członkowie Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

 

 

Not. Halina Chojnacka

Not. Elżbieta Goraj

 

 

Not. Agnieszka Kędzior-Plaskacz

Not. Jolanta Uliasz

   Not. Bogumił Gazda
   Not.  Wojciech Królikowski
   Not. Bogusław Stybel
 

 

 

Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej

 

 

 

Not. Krzysztof Kopeć