Rada Izby Notarialnej

Walne Zgromadzenie Notariuszy powołuje na trzyletnią kadencję Radę Izby Notarialnej oraz wchodzących w jej skład Prezesa i Wiceprezesa. Walne Zgromadzenie Notariuszy dokonuje także wyboru członka Krajowej Rady Notarialnej, notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes.

Strukturę organizacyjną samorządu notarialnego oraz zadania notariatu reguluje Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, z późniejszymi zmianami.

……

Skład Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie XI kadencji (2021 – 2024):       


Prezes – Notariusz Małgorzata Szara (Rzeszów)

Wiceprezes – Notariusz Ryszard Szewczyk (Nisko)

            Członkowie:           

                        Notariusz Patryk Bender (Rzeszów)

                        Notariusz Halina Chojnacka (Tarnobrzeg)

                        Notariusz Bogumił Gazda (Przemyśl)

                        Notariusz Elżbieta Goraj (Jarosław)

                        Notariusz Janusz Posłuszny (Rzeszów)

                        Notariusz Bogusław Stybel (Jarosław)

                        Notariusz Jolanta Uliasz (Krosno)

 

Członek Krajowej Rady Notarialnej:

         Notariusz Krzysztof Kopeć (Łańcut)

…….

……

Skład Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie X kadencji (2018 – 2021)

Prezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie  Not. Ryszard Szewczyk
Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie  Not. Małgorzata Szara
  Skarbnik Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Sekretarz Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Członkowie Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie

Not. Halina Chojnacka

Not. Elżbieta Goraj

Not. Agnieszka Kędzior-Plaskacz

Not. Jolanta Uliasz

   Not. Bogumił Gazda
   Not.  Wojciech Królikowski
   Not. Bogusław Stybel

Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej

Not. Krzysztof Kopeć